Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Tlačivá na stiahnutieŽiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

  formát PDF  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

  formát PDF
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

  formát PDFVyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

  formát PDF