Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


verejné obstarávanie

Rok: Mesiac:  
Príkaz predsedu č.013/2018 Január/2019 stiahnúť
Plán VO na rok 2019 Október/2018 stiahnúť
Príkaz predsedu č.005/2018/ODDVO August/2018 stiahnúť
Príkaz predsedu č.002/2018/ODDFIVO Marec/2018 stiahnúť
Plán VO - rok 2018 Február/2018 stiahnúť
Príkaz predsedu č. 002/2017 ODDIVO k zabezpečeniu procesu VO Jún/2017 stiahnúť
Plán verejného obstarávania na rok 2017 Marec/2017 stiahnúť
Príkaz predsedu č.003/2016/ODDVO k procesu verejného obstarávania Január/2017 stiahnúť
Príkaz Predsedu BBSK 001/2016 ODDVO k zabezpečeniu procesu VO Máj/2016 stiahnúť
Plán verejneného obstarávania pre rok 2016 Marec/2016 stiahnúť
Príkaz Predsedu BBSK 005/2015 ODDVO k zabezpečeniu procesu VO December/2015 stiahnúť
Príkaz Predsedu BBSK 004/2015 ODDVO k zabezpečeniu procesu VO November/2016 stiahnúť
Príkaz č. 002/2015 ODDVO K zabezpečeniu procesu verejného obstarávania Apríl/2015 stiahnúť
Plán verejného obstarávania pre rok 2015 Marec/2015 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu-oprava a odstránenie závad v miestnosti B-01 December/2014 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu-oprava a odstránenie závad bleskozvodu November/2014 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu-univerzálny kuchynský robot November/2014 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Zelenina, ovocie November/2014 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Mrazený potravinový tovar November/2014 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Pekárenské výrobky November/2014 stiahnúť
Príkaz predsedu 005 2014 ODDIVO August/2014 stiahnúť
Príkaz predsedu 003 2014 ODDIVO-2 Jún/2014 stiahnúť
Plán verejného obstarávania za rok 2014 Jún/2014 stiahnúť
Etický kódex pre VO 2014 Jún/2014 stiahnúť
Informácia o zadaní zákazky - dodávka potravín v roku 2014 December/2013 stiahnúť
Informácia o zadaní zákazky - oprava a údržba kúpeľne November/2013 stiahnúť
Výzva na predkladanie ponúk - jednoduchá zákazka - oprava a údržba kúpeľne November/2013 stiahnúť
Príkaz č.008/2013/UVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania +etický kódex November/2013 stiahnúť
Plán verejného obstarávania v roku 2013 Marec/2013 stiahnúť
Príkaz č. 003/2013/UVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania Marec/2013 stiahnúť