Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


súhrnné správy

Rok: Mesiac:  
Súhrnná správa za 1.Q.2021 Apríl/2021 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2020 Január/2021 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2020 Október/2020 stiahnúť
Súhrnné správa za 2.Q.2020 Júl/2020 stiahnúť
Súhrnné správa za 1.Q.2020 Apríl/2020 stiahnúť
Súhrnné správy za 4.Q.2019 Január/2020 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2019 §117 ods.6 Október/2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2019 §109 a §110 ZVO Október/2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2019 §1ods.2až14 Október/2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2019 podľa §117 ods.6 ZVO Júl/2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2019 -§ 109 a § 110 ZVO Júl/2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2019 §1ods.2 až 14 sa nevzťahuje ZVO Júl/2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2019 §1ods.2 až 14 sa nevzťahuje ZVO Apríl/2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2019 -§ 109 a § 110 ZVO Apríl/2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 1Q.2019 podľa §117 ods.6 ZVO Apríl/2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2018 Január/2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2018 Október/2018 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2018 Júl/2018 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2018 Apríl/2018 stiahnúť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 Január/2018 stiahnúť
Súhrnná správa 4 Q 2017 December/2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2017 Október/2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2017 September/2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2017 Apríl/2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2016 Január/2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2016 Október/2016 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2016 Júl/2016 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2016 Apríl/2016 stiahnúť
Súhrnná správa 4.Q.2015 Január/2016 stiahnúť
Súhrnná správa 3.Q.2015 Október/2015 stiahnúť
Súhrnná správa 2.Q.2015 Júl/2015 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2015 Apríl/2015 stiahnúť
Súhrnná správa 4.Q.2014 December/2015 stiahnúť
Súhrnná správa 3.Q.2014 Október/2014 stiahnúť
Súhrnná správa 2.Q.2014 Júl/2014 stiahnúť
Súhrnná správa 2013 4.Q December/2013 stiahnúť
Súhrnná správa 3.Q.2013 Október/2013 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2014 Apríl/2014 stiahnúť
Súhrnná správa 2 Q 2013 Jún/2013 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2013 Apríl/2013 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2012 December/2012 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2012 Október/2012 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2012 Júl/2012 stiahnúť
Súhrnna správa za 1.Q 2012 Apríl/2012 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2011 December/2011 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2011 September/2011 stiahnúť
Súhrnná správa II.Q.2011 Júl/2011 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2011 Apríl/2011 stiahnúť