Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


objednávky do 11/2011

Rok: Mesiac:  
Objednávka-rekonštr.podchodu November/2011 stiahnúť
Objednávka Betys Apríl/2011 stiahnúť
Objednávka Stavomontáže BB Marec/2011 stiahnúť
Objednávka 3w media Február/2011 stiahnúť