Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Ohlasy a otázky


Vaše príspevky

dotaz - marian NINCZ - 28.06.2017 - napísať reakciu
som vdovec a 8.9.2017 dovrším 80 rokov, samozrejme ak mi to bude dožičené. Byvam v banskej Bystrici, v byte svojich vnučat a rád by som sa pre budúcnosť dostal do domova dôchodcov. Ak by takáto mižnosť u Vás bola, zaujímalo by ma za akých podmienok by ste ma prijali a ešte pripomienku, rad by som mal izbu sám. ˇakujem Vám za odpoveď. Môj záujem je ubytovať sa na trvalo u Vás.
RE: dotaz - Mon 17 Jul 2017 11:36 - 17.07.2017 - napísať reakciu
Dobrý deň p. Marián. Ak máte záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov (ďalej len ZpS-nový názov pre domov dôchodcov), je potrebné zrealizovať dva kroky. Prvý krok: musíte osloviť Mestský úrad v BB a požiadať o posúdenie o odkázanosti na SS (druh ZpS) - tlačivá nájdete na webovej stránke www.banskabystrica.sk. Po vydaní posudku a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na SS ZpS, je potrebné zrealizovať druhý krok: Druhý krok: vypísať žiadosť o zabezpečenie SS v ZpS (tlačivo nájdete aj na našej webovej stránke). K žiadosti priložíte kópiu posudku a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na SS druh ZpS vydané Mestom Banská Bystrica. Uvediete v nej názov poskytovateľa DD a DSS Slovenská Ľupča. Následne žiadosť doručíte na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Odd. soc. služieb a zdravotníctva, Námestie SNP 23, Banská Bystrica. Následne bude žiadosť zaradená do poradovníka čakateľov. Žiadosti vybavuje JUDr. Mgr. Lorencová č. tel. 048/4325596. Umiestnenie v jednolôžkovej izbe je možné, nakoľko máme jednolôžkové izby v zariadení, ale nemusí to byť automaticky hneď reálne pri predvolaní z poradovníka čakateľov. Po uvoľnení voľného miesta je predvolaný prvý čakateľ z poradovníka a samozrejme vo väčšine prípadov na tú posteľ a izbu, ktorá sa práve uvoľnila. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať osobne (pozriete si zariadenie), telefonicky alebo e-mailom.
RE: RE: dotaz - Mon 17 Jul 2017 11:35 - 17.07.2017 - napísať reakciu
Ešte dotaz p. Marián, z Vášho dotazu som predpokladala, že máte trvalý pobyt v Banskej Bystrici. Ak by ste trvalý pobyt nemal v BB, posúdenie odkázanosti na SS vykoná obecný, príp. mestský úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.
- Terka - 02.04.2013 - napísať reakciu
Dobry den Chcem sa opytat ci je mozne u Vas vykonavat absolventsku prax.Som studentkou extereneho pomaturitneho studia v odbore zdravotnicky asistent .
RE: - Hrašková - 03.04.2013 - napísať reakciu
Dobrý deň, áno je možné u nás vykonávať absolventskú prax. V prípade vážneho záujmu ma prosím kontaktujte telefonicky alebo osobne, nakoľko je nevyhnutné osloviť aj príslušný ÚPSVaR.
Informácia - Eva - 05.04.2012 - napísať reakciu
Chcela by som sa informovať o voľných miestach vo Vašom zariadení.
RE: Informácia - Mon 19 Nov 2018 8:16 - 19.11.2018 - napísať reakciu
RE: Informácia - Tue 23 Dec 2014 22:20 - 23.12.2014 - napísať reakciu
RE: Informácia - Fri 4 May 2012 18:12 - 04.05.2012 - napísať reakciu
Dobrý deň, v súčasnosti nemáme voľné miesta.Zároveň na našej webovej stránke v časti Poskytované služby je zverejnený poradovník čakateľov.
informácia - Dana - 23.02.2012 - napísať reakciu
Dobrý deň, Prosím Vás máte vo Vašom zariadení voľné pracovné miesta?Som absolventkou magisterského štúdia odboru Andragogika. Ďakujem
RE: informácia - Hrašková - 27.02.2012 - napísať reakciu
Dobrý deň, v súčasnosti nemáme k dispozícii voľné pracovné miesto. Ak spĺňate podmienky a máte záujem: môžete kontaktovať riaditeľku telefonicky /0903557760, 0478-4187209/, e-mailom: ddadsssl@mail.t-com.sk ohľadom možnosti vykonávať v DD a DSS absolventskú prax, resp. dobrovoľnícku prácu v spolupráci s ÚPSVaR.
voľné pracovné miesto - Pupalová - 13.05.2010 - napísať reakciu
Hľadám prácu pre priateľku. Dlho žila v Taliansku, kde pracovala ako asistentka pre zdravotne postihnutých. Má na túto prácu aj atestáciu, ktorú si urobila v Taliansku. Teraz sa presťahovala na Slovensko a hľadá si prácu s podobným zameraní.
RE: voľné pracovné miesto - Hrašková - 14.05.2010 - napísať reakciu
Vážená pani Pupalová, znamujeme vám, že v súčasnosti v DDaDSS nedisponujeme žiadnym voľným pracovným miestom. Pracovnú pozíciu s názvom asistentka pre zdravotne postihnutých nemáme v schválenej organizačnej štruktúre. K dispozícii máme len pracovné pozície napr. opatrovateľka, sestra - prípadní záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné, osobnostné a iné predpoklady v zmysle platnej legislatívy SR. V prípade potreby a záujmu radi poskytneme potrebné informácie.
informácia - Ivan - 08.04.2010 - napísať reakciu
prosím o informáciu na voľné miesta
RE: informácia - Hrašková - 12.04.2010 - napísať reakciu
V súčasnosti nedisponujeme voľným miestom. Počet žiadostí v poradovníku DSS je ku dnešnému dňu: 4. Zároveň Vám oznamujeme, že k 1.4.2010 sa zmenil predmet činnosti - tzn., že budeme poskytovať sociálne služby v domove sociálnych služieb a nie v zariadení pre seniorov /bývalý domov dôchodcov/. Ak žiadateľ má vypracovaný posudok a vydané právoplatné rozhodnutie doporučujem Vám zaslať na adresu nášho zariadenia žiadosť o poskytovanie sociálnych služieb s potrebnými prílohami a kontaktmi na najbližších príbuzných žiadateľa.
informácia - Dana - 13.12.2009 - napísať reakciu
Prosím o inoformáciu Je pravda, že budete spravovať DD a DSS v Hrochoti? Ak áno kedy a na aké pozície budete prijímať ľudí? Ďakujem
RE: informácia - Hrašková - 14.12.2009 - napísať reakciu
DD a DSS Slovenská Ľupča má zverenú do správy nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. Hrochoť. V súčasnosti prebieha príprava uvedenia nového zariadenia sociálnych služieb do prevádzky. Súčasťou tohoto procesu je príprava a schválenie organizačnej štruktúry. Až po tomto konštituovaní bude môcť dôjsť k procesom výberu a prijímania zamestnancov pre túto prevádzku. Počas prípravy uvedených procesov budeme o tejto skutočnosti informovať obyvateľov Obce Hrochoť /napr. prostredníctvom miestneho rozhlasu/.
RE: RE: informácia - Hrašková - 12.04.2010 - napísať reakciu
Oznamujeme verejnosti, že nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Obci Hrochoť, v ktorej sú poskytované sociálne služby bola ÚBBSK zverená k 01.02.2010 DD a DSS "Bukovec", Sebedín - Bečov. V prípade záujmu o umiestnenie občana v tomto DSS je potrebné kontaktovať vedenie DD a DSS "Bukovec" Sebedín-Bečov
INFORMáCIA - meredit - 06.09.2009 - napísať reakciu
PROSIM O INFORMACIU MATE VOLNE MIESTA
RE: INFORMáCIA - Hrašková - 07.09.2009 - napísať reakciu
DD a DSS t.č. nedisponuje voľným miestom. V prípade Vášho záujmu o umiestnenie je nevyhnutné dodržať postup uvedený na našej webovej stránke - poskytované služby - podmienky prijatia.
Predmet príspevku * Meno
Príspevok
Opíšte text na obrázku:  
* povinné údaje