Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


ďalšie informácie

Rok: Mesiac:  
Smernica o organizácii návštev platná od 17.5.2021 Máj/2021 stiahnúť
Smernica o organizácii návštev v DD a DSS Slovenská Ľupča Apríl/2021 stiahnúť
Projekt: Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni Marec/2021 stiahnúť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 Marec/2021 stiahnúť
Krízový plán v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia spôsobeného koronavírusom Apríl/2020 stiahnúť
Politika kvality 2020 Január/2020 stiahnúť
Ciele kvality 2020 Január/2020 stiahnúť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 Február/2020 stiahnúť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 Február/2019 stiahnúť
Vzor Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - ZpS Júl/2019 stiahnúť
Vzor Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - DSS Júl/2019 stiahnúť
Smernica č. 39 o ochrane ľudských práv a slobôd a ochrane pred diskrimináciou Júl/2019 stiahnúť
Etický kódex-príloha č.3 k smernici č. 39 Júl/2019 stiahnúť
Smernica č. 41 Postup prijímania, predvolávania občanov a poskytovania informácií v podmienkach DD a DSS Slovenská Ľupča Január/2019 stiahnúť
Ciele kvality 2019 Január/2019 stiahnúť
Politika kvality 2019 Január/2019 stiahnúť